Juridisk hjälp

Juridisk hjälp

Hos oss får du en egen jurist som ser över din assistans kostnadsfritt. Finns det oro inför en omprövning, då bestämmer vi tillsammans hur vi ska gå tillväga. Vi alltid arbetar utifrån gällande lagstiftning och följa de allmänna råden för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och följas upp för att säkra kvaliteten och den enskildes rätt till stöd och service samt inflytande på bästa sätt. Vi utgår från regelverken i LSS, SFB, SoL med där till hörande föreskrifter samt Socialstyrelsens allmänna råd i allt vårt kvalitetsarbete.