Tydlighet
Delaktighet
Kvalitétssäkring

Ett företag i assistansbranschen som bistår i första hand barn och vuxna med autism och funktionsnedsättning. Vi arbetar med arbetar med tydlighet, ges begränsad valmöjlighet med konsekvensbeskrivning och belöning i samförstånd med varje enskild individ. Verksamhetens mål är att erbjuda assistans som ger de assistansberättigade förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt leva ett liv utan begränsningar.

N&N Assistans AB har nolltolerans mot fusk

Vi erbjuder marknadsmässiga löner och trygga villkor för dina personliga assistenter. Vi har kollektivavtal, arbetsmiljösamordnare, tjänstepension och Sveriges största utbildningsakademi som ger utbildningar för personliga assistenter. Det är obligatoriskt för alla våra nya personliga assistenter att gå en webbaserad introduktionsutbildning om att arbeta som personlig assistent. Vårt goda rykte gör att vi är en bra referens för eventuella framtida anställningar.

Målgrupp

N & N Assistent ska anpassas till de olika målgrupperna genom att för varje assistansberättigad göra upp en genomförandeplan utifrån den assistansberättigades behov och önskemål samt utbilda personalen i frågor som rör de olika personkretsarna

Juridisk hjälp

Hos oss får du en egen jurist som ser över din assistans kostnadsfritt. Finns det oro inför en omprövning, då bestämmer vi tillsammans hur vi ska gå tillväga. Vi alltid arbetar utifrån gällande lagstiftning och följa de allmänna råden för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och följas upp för att säkra kvaliteten och den enskildes rätt till stöd och service samt inflytande på bästa sätt.Vi utgår från regelverken i LSS, SFB, SoL med där till hörande föreskrifter samt Socialstyrelsens allmänna råd i allt vårt kvalitetsarbete.