Att arbeta som personlig assistent gör att man kommer nära individer som har ett omfattande behov av hjälp, många gånger med mycket integritetskänsliga moment. Arbetet kan därför snabbt förändras då kundens dagsform ibland kan vara avgörande. Kommunicering mellan oss och vårt företag, dess ledning, assistenter och enskilda kunder är därför av allra största vikt. Alla som arbetar inom vårt företag ska veta vart man ska vända sig om man har frågor eller om något oförutsett inträffar.

Bli kund redan idag! info@nnassistans.se

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.