Kundens önskemål
är styrande

Kunden ska i samband med rekrytering alltid erbjudas att vara delaktig igenom hela rekryteringsprocessen. Detta sker bland annat genom att kunden är med och utformar platsannons och ger oss sina åsikter och önskemål vad gäller de tilltänkta assistenternas meriter, egenskaper och utbildningsnivå.